Тоалетна хартия

Продукт  Вид Грамаж Пакетаж Тип
Тоалетна хартия 100% целулоза 0,50 48 ролки/чувал хотелска
Тоалетна хартия 100% целулоза 0,60 48 ролки/чувал насипна
Тоалетна хартия 100% целулоза 0,70 48 ролки/чувал насипна
Тоалетна хартия 100% целулоза 0,80 48 ролки/чувал насипна
Тоалетна хартия 100% целулоза 0,90 48 ролки/чувал насипна
Тоалетна хартия 100% целулоза 0,100 48 ролки/чувал насипна
Тоалетна хартия 100% целулоза 0,400 12 ролки/чувал ХоРеКа
Тоалетна хартия 100% целулоза 0,380 4-ка пакет, 9 пакета в чувал магазинна мрежа
Тоалетна хартия 100% целулоза 0,400 4-ка пакет, 9 пакета в чувал магазинна мрежа
Тоалетна хартия 100% целулоза на пачка 200 броя пакет, 40 пакета в чувал ХоРеКа
Тоалетна хартия избелена 0,70 48 ролки/чувал насипна
Тоалетна хартия избелена 0,400 12 ролки/чувал ХоРеКа
Тоалетна хартия рециклирана 0,80 48 ролки/чувал насипна
Тоалетна хартия рециклирана 0,90 48 ролки/чувал насипна
Тоалетна хартия рециклирана 0,100 48 ролки/чувал насипна
Тоалетна хартия рециклирана 0,400 12 ролки/чувал ХоРеКа
Тоалетна хартия рециклирана 0,380 4-ка пакет, 9 пакета в чувал магазинна мрежа
Тоалетна хартия рециклирана 0,400 4-ка пакет, 9 пакета в чувал магазинна мрежа
Тоалетна хартия рециклирана 0,125 единична ролка, 24бр в чувал магазинна мрежа