Амбалажна хартия

Продукт  Вид Разфасовка Тип
Амбалажна хартия лист 70/100 см кг ХоРеКа
Амбалажна хартия форматирана 35/50 см кг ХоРеКа
Амбалажна хартия форматирана 17/25 см кг ХоРеКа